Værdier

Vil du vide mere, så kontakt

Martin Lorenzen

ml@alivekirken.dk

Værdier: ALIVE

Vi bekender os til BIBELEN som Guds ord. Se også afsnittet om teologi.

Vi har defineret 5 værdier ud fra akrostikonet ALIVE:

A - Alle generationer

Vi er et fællesskab af og for alle generationer hvor vi ikke dyrker en bestemt aldersgruppe, men tror de forskellige generationer har noget at berige hinanden med.

L - Levende tro

Vi ønsker ikke blot en erkendende tro, men en bekendende og praktiserende tro. Gud er nærværende og deltagende i vore personlige liv, og det afspejles i vore handlinger i hverdagen.

I - Inkluderende fællesskab

Kirken er ikke en lukket klub for de få priviligerede eller særligt religiøst disponerede, men et fællesskab hvor enhver uanset baggrund er velkommen til at udforske hvem Jesus er.

V - Voksende gavmildhed

Fordi Gud af kærlighed har givet os livet og frelsen i Jesus, ønsker vi i kærlig respons at give af vor tid, talenter og midler til kirken og mennesker omkring os - både nære og fjerne.

E - Etnisk mangfoldighed

Gud elsker alle mennesker uanset baggrund og ønsker at inkludere dem i sit rige der går på tværs af alle landegrænser og folkeslag. Derfor vil vi som kirke velsigne og inkludere mennesker af alle etniciteter i vort fællesskab.