Økonomi

Økonomi

ALIVEKIRKEN drives primært af frivillige midler, og derfor er vi afhængige af, at mange yder et økonomisk bidrag, både til drift og udvidelse af kirkens indflydelse og til mission i udlandet. Samtidig tror vi også på bibelens løfter om velsignelsen ved at give. Vær med til at tjene Gud igennem din økonomi ved at forvalte dine betroede finanser og ved at give gavmildt til kirkens vision, så vi kan nå endnu længere ud med evangeliet til andre mennesker!

Støt kirken økonomisk via:

MobilePay: 39720 (Hillerød)      67358 (Ølstykke)

(NB: Disse numre er til gaver. Andre numre benyttes til køb af billetter, fællesspisning m.m.)

Bankoverførsel: Reg.nr. - kontonr. 2230 – 0276839497

Kontant gave: Læg penge i den sorte postkasse ved kirkens indgang

Kirken er godkendt som berettiget til at modtage gaver med fradragsret for giveren i.h.t. skattelovgivningen.

Hvis du ønsker skattemæssigt fradrag for gaver, er der 2 muligheder:

1. Ligningslovens § 8 A: Max. 16.600 kr. årligt

2. Ligningslovens § 12 stk. 3: Oprettelse af forpligtelseserklæring/gavebrev over 10 år

Din gavmildhed gør en forskel!

Vil du vide mere, så kontakt

Marianne Salvigsen

ms@alivekirken.dk