Bøn

Bøn

Bøn er en vigtig del af ALIVEKIRKEN, og vi tror på og har erfaret at Gud lytter og svarer på bøn.

Hver lørdag kl. 8-9 er der morgenbøn, og hver torsdag er der bedemøde kl. 19.00. Her mødes alle, der har lyst til bøn i kirken.

I forbindelse med enhver gudstjeneste er der mulighed for personlig forbøn, dvs. der er en, som vil bede sammen med dig for dit behov.

I januar måned har vi et særligt fokus på bøn.

Vil du vide mere, så kontakt

Henning Jørgensen

hj@alivekirken.dk