Coronavirus

I henhold til vores statsministers pålæg i forsøg på at mindske spredning af Coronavirus må vi som trossamfund ikke forsamles i den nærmeste tid. Det vil vi selvfølgelig efterkomme, hvilket betyder, at alle kirkens aktiviteter lukkes ned. 


Helt praktisk betyder det her, at indtil nærmere oplysninger følger, vil følgende være aflyst i både Hillerød og Ølstykke:

  • Gudstjenste + Kids
  • Alive Teens
  • Alive Youth
  • Fællesspisning
  • Legestuen
  • Livsgrupper
  • Bedemøder
  • Delight (28. marts)
  • Intro


Vi vil sørge for at prædikenen om søndagen vil blive live-streamet og vil kunne lyttes til på hjemmesiden som normalt. Derudover kan man se gudstjenesten på kirkens facebookside eller YouTube-kanal.


Det er vigtigt, at vi viser Kristi sindelag ved godt borgerskab, og at vi passer på hinanden. Brug jeres sunde fornuft, og følg myndighedernes anvisninger!


Kirke, lad os huske at bede for de udsatte i vores land.


- Bed for de ældre, syge og andre sårbare med kroniske lidelser.


- Bed for landets sundhedspersonale, der i denne tid er hårdt presset.


- Bed for landets regering med rådgivere, at de får visdom til at træffe de rette beslutninger.


Hvis du har bekymringer eller spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte:

- kirkens præst: Martin Lorenzen, 5118 2965

- Børnekirkepræst: Anette Petterson, 2571 6676