Værdier og vision

Værdier og vision

Vi bekender os til BIBELEN som Guds ord og til den nikænske og apostolske trosbekendelse, som også bruges i folkekirken.

Vi har defineret 3 værdier:

FÆLLESSKAB opstår ikke af sig selv, så vi arbejder for at opbygge gode relationer til hinanden.

RESPEKT viser vi hinanden ved at lære af hinanden på trods af forskelle.

GAVMILDHED viser vi igennem at give af vore ressourcer (tid, penge, kræfter) til andre.

Frikirkens VISION er at gøre godt i vores by og udspringer af bibelverset: "Arbejd for at den by, I nu bor i, får fremgang, og bed Herren om at velsigne den, for når det går godt for den, går det også godt for jer." (Jer. kap. 29, v. 7).

Vil du vide mere, så kontakt

Martin Lorenzen

ml@frikirken3400.dk

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG 10:30

FRIKIRKEN HILLERØD

SLANGERUPGADE 56

3400 HILLERØD

KIRKENS PRÆST

MARTIN LORENZEN

ML@FRIKIRKEN3400.DK