Alpha

Vil du vide mere, så kontakt

Brian Lund, bl@alivekirken.dk

Alpha

Alpha er et kursus med en række interaktive sessioner, hvor du frit kan udforske grundelementerne i den kristne tro.

Alpha er for alle, som er nysgerrige. Oplæggene er designet til at skabe samtale og til at udforske grundlæggende kristentro på en venskabelig, åben og informativ måde.

Alpha består af en ugentlig hverdagsaften i 8 uger samt en lørdag undervejs. Hver kursusaften foregår kl. 18-21 og indeholder mad, et kort oplæg og samtale til sidst, hvor du kan dele dine tanker. Alle aftner vil du få mulighed for at blive bedt for. Dette er naturligvis frivilligt.

Kurset koster 320 kr., som dækker både undervisning, kursusmanual, mad og kaffe. Kursusafgiften bedes indbetalt senest ved kursets begyndelse enten ved bankoverførsel eller via MobilePay på nedenstående numre. HUSK at skrive Alpha!

NORDEA 2230 – 0276839497 MobilePay 93317

Næste Alphakursus afholdes i Hillerød.

START: Tir. d. 17. september 2019

SLUT: Tir. d. 12. november 2019

PRIS: 320 kr.

TILMELDING: senest d. 10. september ved at udfylde formularen som kommer ved at klikke HER!

Ønsker du generel information om Alpha, kan du læse mere på Alpha Danmarks hjemmeside her eller på deres Facebook-side her.

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG 10:30

ALIVEKIRKEN

SLANGERUPGADE 56

3400 HILLERØD

KIRKENS PRÆST

MARTIN LORENZEN

ML@ALIVEKIRKEN.DK